Hymn ZSP w Korczynie:

O, Święta Kingo, spójrz na Ziemię Biecką,
to tu Korczyna miejsce ma.
Wyjednaj łaskę nam u Boga,
niech w Tobie nam rękojmię da.
Ref. Strzeż naszej szkoły i przedszkola,
by mądrość nasza rosła wraz
z miłością, pracą, wytrwałością
oraz nauką w każdy czas.
2. Pogórze Bieckie wiarą ojców silne,
tu drogowskazem polny krzyż.
W nauce, pracy i w zabawie
Za Świętą Kingą chcemy iść.
Ref. Strzeż naszej szkoły i przedszkola...