BIBLIOTEKA

Zdjęcie ilustracyjne Biblioteki.

BIBLIOTEKA

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."

Jan Paweł IIREGULAMIN

  • W Zespole działa biblioteka, która służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. 
  • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
  • Uczeń obowiązany jest zaznajomić się z zadaniami biblioteki i przestrzegać godziny jej otwarcia. 
  • W bibliotece należy zachowywać się cicho. 
  • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek. 
  • Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie. 
  • Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 
  • W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu. 
  • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
  • Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym. 
  • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. 
  • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu. 
  • Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 
  • Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi. 

Do obowiązków czytelnika należy:

   • szanowanie wypożyczonych książek i czasopism;
   • przestrzeganie godzin otwarcia biblioteki;
   • zwrot wypożyczonych książek w okresie 2 tygodni od wypożyczenia. 
  • Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. 
  • Na wypożyczonych książkach i czasopismach nie wolno robić notatek, zaginać, kreślić itp., a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

 • Czytelnik, a w przypadku ucznia rodzice, są zobowiązani odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KORCZYNIE

 • tel. 13 44 71 443

 • dzspkorczyna@poczta.onet.pl

Search

Informacja o plikach cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu