ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

ABC ŚWIETLICY

 • Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas I - VI.
 • Godziny pracy dostosowane są do potrzeb uczniów.
 • Prowadzimy nie tylko zajęcia opiekuńcze, ale także dydaktyczne, wychowawcze, rozwijające zainteresowania, umożliwiamy odrabianie prac domowych.
 • Dbamy o właściwy dobór metod pracy, stosujemy metody aktywizujące uwzględniając zainteresowania, zdolności i potrzeby dzieci oraz oczekiwania ich rodziców.
 • Zapisu do świetlicy dokonują rodzice (opiekunowie prawni) przez wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.
 • Sala świetlicowa jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, książki, kąciki zabaw.
 • Tworzymy warunki do bezpiecznej nauki, zabawy, relaksu i wypoczynku.

Bezpieczeństwu dzieci służy przestrzeganie ”Regulaminu Świetlicy", z którym zapoznajemy uczniów na początku roku szkolnego i wracamy do niego w miarę potrzeb.

Uczeń na świetlicy ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanych zajęć
 • życzliwego traktowania
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 • opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

Uczeń jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu świetlicy
 • przestrzegania zasad kultury i zasad współżycia w grupie
 • dbałości o ład i porządek
 • poszanowania pomocy dydaktycznych, zabawek, środków audiowizualnych, sprzętu znajdujących się w pomieszczeniu świetlicy.

Latest News

04 maj 2022
21 kwiecień 2022
20 kwiecień 2022

SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KORCZYNIE

 • tel. 13 44 71 443

 • dzspkorczyna@poczta.onet.pl

Search

Informacja o plikach cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu