OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY - baner

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Misja szkoły: "Poznaję świat i wyrażam siebie"

W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze dobrze przygotowujemy ucznia do dalszej nauki i życia w demokratycznej rzeczywistości poprzez wszechstronne wyposażenie go w wiadomości, umiejętności i postawy akceptowane społecznie.

Szkoła zapewnia uczniom:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • naukę dwóch języków obcych: j. angielskiego w przedszkolu oraz w kl. I- VI oraz j. niemieckiego na zajęciach pozalekcyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań w ramach kół zainteresowań, innowacji pedagogicznych,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne: rewalidacja, logopedia, wczesne wspomaganie,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • pracę w mało licznych klasach, sprzyjających procesowi dydaktyczno – wychowawczemu,
 • w kl. I-III możliwość zostawiania podręczników w szkole,

Organizujemy:

 • wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze,
 • zielone szkoły,
 • lekcje muzealne,
 • wyjazdy do kina, teatru,
 • warsztaty z regionalizmu,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi: podróżnicy, artyści, pasjonaci,
 • środowiskowe imprezy kulturalne,
 • konkursy przedmiotowe, tematyczne,
 • pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
 • zajęcia otwarte oraz warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców,
 • pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • opiekę świetlicową,

 

O nas...

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi jest otwarta na potrzeby uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego. Zadaniem szkoły jest wychowanie człowieka przygotowanego do życia społecznego, tolerancyjnego, otwartego na świat i wrażliwego na jego problemy oraz rozwijającego własne zainteresowania. Nauka w naszej szkole wspiera rozwój dziecka, motywując je do dalszej edukacji.

Naszymi atrybutami
są między innymi: wysokie kwalifikacje zawodowe kadry nauczycielskiej, bardzo dobra baza lokalowa, nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych- tablice interaktywne, bogata oferta edukacyjna. Inwestujemy w wartość najcenniejszą- pracę z dziećmi i dla dzieci. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bieczu, Miejską i Gminną Biblioteką w Bieczu, MOPS w Bieczu, MGOK w Bieczu, Fundacją -Akademia Młodych Odkrywców w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Policją, Strażą Pożarną, sąsiadującymi szkołami.

 

Pracujemy


z pasją i zaangażowaniem, nierzadko poświęcając swój prywatny czas. Pamiętamy, że osiągnięcia uczniów, to nie tylko wysoka średnia ocen, ale przede wszystkim indywidualny rozwój dziecka. Rozpoznajemy potrzeby uczniów i pomagamy w trudnościach, starając się, aby predyspozycje osobowościowe dziecka pozwoliły mu na osiągnięcie sukcesu. Nauczanie wychowujące łączymy ze zdobywaniem samodzielności, ukierunkowaniem na pozytywne emocje, patriotyzmem, szacunkiem dla człowieka i humanistycznych wartości.

Dysponujemy


sześcioma salami lekcyjnymi ze sprzętem audiowizualnym, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, salą zabaw, biblioteką, świetlicą, izbą regionalną, gabinetem lekarskim, placem zabaw

 

Posiadamy


Certyfikat Szkoły Zrównoważonego Rozwoju
Certyfikat Szkoły w ruchu

 

Rodzice
naszych uczniów są prawdziwymi partnerami naszej placówki. Chętnie angażują się we wszystkie działania szkoły, wspierają jej starania i inicjatywy. Ta cenna obecność rodziców w naszych działaniach ukształtowała w naszej placówce prawdziwe postawy rodzicielskiej odpowiedzialności.

 

Dobra atmosfera
jest wynikiem zespołowej pracy, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka oraz więzi, które umiemy budować i utrwalać. Szkolna codzienność przynosi nam satysfakcję i mobilizuje do dalszych wspólnych działań.

Sukcesy szkoły
możemy zmierzyć osiągnięciami naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Śledzimy losy absolwentów szkoły, którzy bardzo dobrze radzą sobie na dalszych etapach edukacji.

SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KORCZYNIE

 • tel. 13 44 71 443

 • dzspkorczyna@poczta.onet.pl

Search

Informacja o plikach cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu