Klasa Nauczyciel – wychowawca
pierwsza mgr Teresa Ruwińska-Przybyłowicz
druga mgr Dorota Uszko
trzecia mgr Barbara Olbrych
czwarta mgr Katarzyna Tchir
piąta mgr Agnieszka Dutkiewicz
szósta mgr Edyta Świerzowska
siodma mgr Małgorzata Matyfi
osma mgr Rafał Stachura

Nazwisko i Imie Stopień awansu zawodowego Nauczany przedmiot
mgr Monika Bąk Nauczyciel mianowany tyflopedagog
mgr Grażyna Cetnarowska Nauczyciel dyplomowany geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Dutkiewicz Nauczyciel dyplomowany matematyka, zajęcia komputerowe
Lic.Albina Kozdęba Nauczyciel kontraktowy edukacja przedszkolna, rewalidacja
mgr Małgorzata Matyfi Nauczyciel dyplomowany biologia, chemia, doradztwo zawodowe
mgr Joanna Najsarek Nauczyciel dyplomowany fizyka
mgr Barbara Olbrych Nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, logopeda
s. mgr Aleksandra Pastuszka Nauczyciel kontraktowy religia
mgr Magdalena Róż Nauczyciel dyplomowany edukacja przedszkolna, muzyka, plastyka
mgr Teresa Ruwińska-Przybyłowicz Nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
mgr Rafał Rybka Nauczyciel dyplomowany historia,wiedza o społeczenstwie, edukacja dla bezpieczenstwa
mgr Rafał Stachura Nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
mgr Kinga Stec Nauczyciel kontraktowy biblioteka, swietlica, edukacja przedszkolna
mgr Edyta Świerzowska Nauczyciel dyplomowany j. polski
mgr Katarzyna Tchir Nauczyciel dyplomowany j. angielski, j. niemiecki
mgr Dorota Uszko Nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja


Pracownik administracji:


Magdalena Jurczak - referent

Obsługa:


Danuta Kozioł
Krystyna Pyrcioch
Lucyna Szary
Igor Czerwień