Oferta edukacyjna

Nasze przedszkole tworzy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju. Każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.

Przedszkole czynne jest od godziny 7.15 do 15.15.
Dzieci uczestniczące do przedszkola tworzą 25-osobową grupę mieszaną ( 6-latków, 5-latków, 4-latków, 3-latków).

W przedszkolu realizowane są programy uzupełniające:W ofercie edukacyjnej przedszkola są:


Dzieci biorą udział w wielu konkursach na różnym szczeblu, uczestniczą w akademiach m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Rodziny, wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru.
Współpraca z rodzicami opiera się na partnerstwie, zaufaniu, wspólnie podejmowanych decyzjach oraz razem podejmowanych działaniach.