Rada Rodziców

Przewodniczący:


Pani Renata Guzik-Bacia

Zastępca:


Pani Katarzyna Kus

Skarbnik:


Pani Patrycja Nosek

Sekretarz:


Pani Katarzyna Nowak-Zychowska