Świetlica

ABC ŚWIETLICY

Bezpieczeństwu dzieci służy przestrzeganie ”Regulaminu Świetlicy", z którym zapoznajemy uczniów na początku roku szkolnego i wracamy do niego w miarę potrzeb.


Uczeń na świetlicy ma prawo do:


Uczeń jest zobowiązany do: