Zarys historii

Historia szkoły sięga przełomu XIX i XX w. Według schematyzmu diecezji przemyskiej szkoła jednoklasowa funkcjonowała już w 1908 roku. W 1914 r. senator Władysław Długosz przekazał na rzecz Funduszu Szkolnego w Korczynie parcelę pod budowę szkoły. Niestety wszelkie działania na rzecz budowy szkoły wstrzymał wybuch I wojny światowej.


Reaktywację szkoły w powojennej Polsce datuje się na dzień 10 marca 1945 r. Jeszcze w czasie okupacji nauka odbywała się w domach prywatnych. Po wojnie mieszkańcy własnymi siłami i środkami zaadoptowali na potrzeby szkoły budynek, w którym szkoła mieściła się do 1993 r. Jesienią tego roku ze względu na zły stan obiektu, przeniesiono placówkę do nowo powstałego budynku OSP w Korczynie. Jednocześnie podjęto starania zmierzające do budowy nowego obiektu szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Korczyny, Społecznemu Komitetowi Pomocy Szkole i wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Gminy Biecz oraz kancelarii Prezydenta RP dnia 1 września 2006r. oddano szkołę do użytku. Obiekt ten nie tylko stworzył uczniom nowoczesne warunki nauki, ale stał się także swoistym centrum kultury dla mieszkańców Korczyny.